Tôi nghĩ việc này chúng ta phải có chính kiến rõ ràng: Những ai đã hi sinh để bảo vệ tổ quốc thì phải được trân trọng, bất kể họ hi sinh ở giai đoạn lịch sử nào. Theo tôi, đây là một việc làm, một nghĩa cử cao đẹp của người VN yêu nước, của những ai yêu chuộng hòa bình.

Thời điểm này chúng ta làm được công việc, dựng được một đền tưởng niệm để ghi ơn những người con đất Việt đã ngã xuống trên vùng biển của Tổ quốc thì thật là ý nghĩa. Nhưng nếu có điều kiện, chúng ta cũng nên dựng một tượng đài Hoàng Sa trên đất liền để giáo dục truyền thống, ghi nhận công lao, máu xương của những người đã ngã xuống vì Hoàng Sa của tổ quốc.

Tượng đài dựng lên để nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau không ai được phép quên những người đã ngã xuống vì tổ quốc, bất kể thời điểm lịch sử nào.