Theo báo cáo của Bộ LĐTBXH, mặc dù trong điều kiện sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) năm 2012 gặp nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung tiền lương năm 2012, tiền thưởng tết của người lao động (NLĐ) năm 2013 vẫn tiếp tục ổn định và vẫn có chiều hướng tăng so với năm trước.

Tính đến 23.1, đã có 63/63 tỉnh, thành phố báo cáo khảo sát, tổng hợp số liệu tình hình tiền lương năm 2012, tiền thưởng tết năm 2013 và tình hình nợ lương của NLĐ ở các DN được khảo sát. Cụ thể: Tổng số DN đã báo cáo năm 2012 là 11.678 DN (tương đương với 3% số DN đang hoạt động) với 2.218.093 NLĐ (16% số LĐ đang làm việc tại các DN). Vì vậy, các số liệu báo cáo chưa phản ánh hết tình hình thực tế về tiền lương, tiền thưởng của NLĐ ở các địa phương.

Theo số liệu tổng hợp chung, tiền lương bình quân của NLĐ trong các DN ước đạt 4,3 triệu đồng/người/tháng- tăng 12% so với năm 2011 (3,84 triệu đồng/tháng); trong đó: Cty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu ước đạt 5,8 triệu đồng/tháng; DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước ước đạt 5,5 triệu đồng/tháng; DN dân doanh ước đạt 3,6 triệu đồng/tháng; DN FDI ước đạt 3,8 triệu đồng/tháng.

Qua tổng hợp, hầu hết các DN báo cáo đều có kế hoạch thưởng Tết dương lịch cho NLĐ với mức thưởng bình quân chung khoảng 1,1 triệu đồng/người (khoảng 1/3 tháng lương)- tăng khoảng 18% so với Tết dương lịch năm 2012 (bình quân 930.000 đồng/người). Cụ thể: Cty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu khoảng 1,3 triệu đồng/người; DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước khoảng 1,9 triệu đồng/người; DN dân doanh khoảng 622 ngàn đồng/người; DN FDI khoảng 1,2 triệu đồng/người. Người có mức thưởng cao nhất tại DN FDI ở TPHCM khoảng 624,2 triệu đồng. Ngược lại, một số DN do khó khăn không thưởng Tết dương lịch cho NLĐ.

Cũng theo báo cáo, các DN đều có  kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán với mức thưởng bình quân cho NLĐ khoảng 3,5 triệu đồng/người (bằng 3/4 tháng lương)- tăng khoảng 8,7% so với Tết Nguyên đán-  năm 2012 (bình quân 3,22 triệu  đồng/người). Cụ thể, mức thưởng bình quân trong các loại hình DN như sau: Cty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu khoảng 4,6 triệu đồng/người; DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước khoảng 4,7 triệu đồng/người; DN dân doanh khoảng 2,5 triệu đồng/người; DN FDI khoảng 3,3 triệu đồng/người. Người có mức thưởng cao nhất theo kế hoạch tại DN FDI ở Đồng Nai khoảng 650 triệu đồng.