Thiếu tướng Nghị cho biết sau hơn 1 tháng triển khai, Nghị định 71/CP đã đem lại những hiệu quả ban đầu rất đáng ghi nhận, mà nổi bật là làm giảm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông thường xảy ra trong thời điểm trước đó.

Đối với một số vấn đề vướng mắc trong triển khai Nghị định 71/CP, cụ thể là việc xử lý vi phạm không sang tên, đổi chủ khi chuyển nhượng phương tiện, Thiếu tướng Nghị cho biết Bộ Công an đã căn bản hoàn tất thông tư hướng dẫn đăng ký lại sở hữu phương tiện và đang tiến hành xin ý kiến các cơ quan hữu quan trước khi ban hành.

Đáng chú ý, theo nội dung thông tư hướng dẫn, trong trường hợp người sử dụng phương tiện giao thông đã mua bán qua nhiều chủ thì người sử dụng chỉ cần làm đơn, cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sở hữu đối với phương tiện và được cơ quan công an xã, phường xác nhận trong thời hạn 3 ngày sau đó, tiến hành niêm yết trong thời hạn 30 ngày tại cơ quan đăng ký phương tiện để tra soát, đối chiếu và cấp giấy chứng nhận.

Việc ban hành thông tư hướng dẫn về nội dung này của Bộ Công an sẽ được tiến hành đồng thời với thông tư của Bộ Tài chính quy định giảm mức lệ phí đăng ký phương tiện- Thiếu tướng Đỗ Đình Nghị nhấn mạnh.

Trao đổi thêm về vấn đề này, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an- khẳng định nội dung, tinh thần của Nghị định 71/CP là hoàn toàn đúng, do chưa làm tốt công tác tuyên truyền nên quá trình triển khai có một số vấn đề chưa khả thi.