Thiệt hại chủ yếu xảy ra tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai làm 867 nhà bị hỏng mái, 3 trường học của xã bị hư hỏng nặng. Người dân cho biết, trận mưa kéo dài khoảng một giờ đồng hồ. Theo ước tính ban đầu của Chi cục Phòng, chống lụt bão và đê điều tỉnh Thái Nguyên, thiệt hại trên địa bàn khoảng 2,5 tỉ đồng.