Trong đó, xảy ra 2 vụ tại TNGT đường bộ đặc biệt nghiêm trọng: Bình Định và Bắc Giang làm chết 5 người, 17 người bị thương; Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 2 người, bị thương 2 người.