Bình quân mỗi ngày xảy ra 24 vụ, 22 người chết và 16 người bị thương.