Nhiều dấu hiệu cho thấy dù hai nội dung công việc khác nhau, nhưng chủ đầu tư lại đưa ra cùng một yêu cầu đối với nhà thầu.

Cụ thể, tại dữ liệu mời thầu do BQLDA thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang phát hành, gói thầu XL13: Đập dâng Vũ Quang; hợp phần hệ thống kênh; nội dung công việc chủ yếu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục của công trình đập dâng Vũ Quang. 

Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu: “Có tối thiểu 02 hợp đồng xây lắp tương tự thực hiện ở Việt Nam trong vòng 05 năm gần đây (ký hợp đồng một trong các năm từ 2009 đến 2014) với tư cách nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh; có tối thiểu 01 hợp đồng xây lắp tương tự thi công hoàn chỉnh tràn xả lũ hoặc đập dâng có kết cấu bằng bê tông, bêtông cốt thép đã được nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng; có tối thiểu 01 hợp đồng xây lắp tương tự, nếu đang thi công thì giá trị hoàn thành đã được nghiệm thu đến thời điểm trong vòng 28 ngày trước ngày đóng thầu, tối thiểu đạt 10 tỷ đồng”.

Điều trùng hợp khá “kỳ lạ” xuất hiện trong hồ sơ mời thầu của BQLDA thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang đối với gói thầu XL7: Kênh và công trình trên kênh chính Ngàn Trươi đoạn từ K6+900 đến K8+670, nội dung công việc chủ yếu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của công trình kênh chính Ngàn Trươi. 

Bảng dữ liệu đấu thầu

So với gói thầu XL13 nói trên, gói thầu XL7 có yêu cầu thi công hoàn toàn khác, thế nhưng yêu cầu đối với một nhà thầu lại giống nhau: “Có tối thiểu 02 hợp đồng xây lắp tương tự thực hiện ở Việt Nam trong vòng 05 năm gần đây (ký hợp đồng một trong các năm từ 2009 đến 2014) với tư cách nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh; có tối thiểu 01 hợp đồng xây lắp tương tự thi công hoàn chỉnh tràn xả lũ hoặc đập dâng hoặc xiphông vượt sông có kết cấu bằng bêtông, bêtông cốt thép đã được nghiệm thu hoàn thành để bàn giao đưa vào sử dụng”.

Khó hiểu là đối với hạng mục kênh chính trên sông, bên mời thầu lại đặt ra yêu cầu đối với nhà thầu là “hợp đồng xây lắp tương tự thi công hoàn chỉnh tràn xả lũ hoặc đập dâng” (?). Nguồn tin riêng của chúng tôi cho hay, những thông tin có dấu hiệu “cài đặt” và “mặc định” như trên là trùng hợp với năng lực và điều kiện của một DN đang thi công tại chính BQL này. 

Yêu cầu trong hồ sơ dự thầu.

Clip dấu hiệu bất thường trong hồ sơ mời thầu dự án thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang: