Trong đó, Quảng Nam có 5 người chết, Quảng Ngãi: 15, Bình Định: 13, Kom Tum: 1, Gia Lai: 1; Phú Yên: 1 người chết.

Trong số 10 người mất tích, Quảng Nam có 1 người; Quảng Ngãi: 4; Bình Định: 2, Phú Yên:1, Khánh Hoà: 1; Gia Lai: 1 người.

Các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên đã sơ tán gần 20.000 hộ với gần 80.000 người từ các vùng ven biển không an toàn, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trũng thấp, có nguy cơ bị ngập sâu. Cụ thể: Quảng Nam: 1.313 hộ/4.355 người; Quảng Ngãi: 16.405 hộ/66.961 người; Phú Yên: 1.411 hộ/7.079 người; Bình Định: 220 hộ…

Ngoài 53 ngôi nhà đổ, sập, trôi hoàn toàn, 166 nhà bị tốc mái, các tỉnh miền Trung còn có 109.452 nhà dân bị ngập sâu trong nước lũ. Trong đó nhiều nhất là Bình Định: 98.094 nhà, TT-Huế: 11.141... Tổng diện tích lúa bị úng ngập, hư hỏng là 1.062ha. Hoa màu bị úng ngập, hư hỏng: 691ha.