Trong đó, lương chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc là hơn 22,7 triệu đồng/tháng, 3 phó TGĐ có mức lương bình quân là 19,3 triệu đồng/tháng, kế toán trưởng công ty là 17,5 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, theo ông An, đây chỉ là mức phê duyệt, còn lại hằng tháng lãnh đạo các đơn vị công ích này chỉ được nhận 70% lương. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cả năm, nếu ai hoàn thành nhiệm vụ cả năm mới nhận đủ 30% còn lại. Khung tiền lương này được Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Sở Tài chính xây dựng theo đúng quy định của các thông tư hướng dẫn.

Ông Phạm Mạnh Thắng - Tổng giám đốc Cty TNHH MTV môi trường đô thị Đà Nẵng - xác nhận, mức lương thực nhận mỗi tháng chỉ 14 triệu đồng.

Báo cáo của Sở LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng về tình hình tiền lương năm 2012 cho thấy, mức lương bình quân của doanh nghiệp công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn cao nhất là 66 triệu đồng/tháng, bình quân là 5,8 triệu đồng/tháng, thấp nhất là 2,08 triệu đồng/tháng.