Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu lúc 16 giờ chiều 13.10 tại Vũng Chùa, Quảng Bình với các nghi thức trang trọng nhất.