Theo Chánh Thanh tra Bộ GTVT, các lĩnh vực được thanh tra đều là những vấn đề “nóng” mà thời gian qua ngành giao thông đang tập trung giải quyết. 

Các đoàn thanh tra sẽ tập trung vào những vấn đề chính như triển khai thực hiện kiểm soát xe quá tải; kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của lực lượng liên ngành tại các trạm cân và công tác kiểm soát tải trọng xe; kiểm tra hiện trường trên các tuyến đường bộ và tại các đơn vị vận tải, xếp hàng, xe có dấu hiệu vi phạm tải trọng, hoán cải. 

Đợt thanh tra này sẽ chấn chỉnh công tác quản lý sử dụng, bố trí cán bộ đăng kiểm, ngăn ngừa tiêu cực trong hoạt động kiểm định nghiệm thu cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, thẩm định thiết kế...

Dự kiến, đợt đầu sẽ diễn ra ngay trong tháng 5 này với 2 đoàn kiểm tra tại 30 trung tâm đăng kiểm trên cả nước.