Mưa đá xuất hiện ở Ý Tý với cường độ nhẹ, kéo dài khoảng 5 phút rồi chấm dứt (bắt đầu lúc 11 giờ 5 phút, kết thúc khoảng 11 giờ 10 phút). Hạt đá chỉ to bằng đầu đũa ăn cơm, những hạt lớn to bằng hạt ngô.
 
Mưa đá và gió mạnh xảy ra tuy không gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản, hoa màu các loại, nhưng chúng xuất hiện bất ngờ khiến người dân địa phương lo lắng. Đây là trận mưa đá đầu tiên xảy ra ở huyện Bát Xát, là trận mưa đá thứ tư tấn công các địa phương ở Lào Cai trong năm 2013.