Đến đầu làng, du khách đã thấy những đống gỗ mít lớn, nhỏ xếp ngổn ngang, tiếng máy cưa, máy xẻ, tiếng đục gỗ rộn ràng... Ngay các cụ cao niên ở làng Vũ Lăng cũng không rõ nghề tạc tượng ở đây có từ bao giờ và bắt nguồn từ đâu, chỉ biết, ở chùa Vũ Lăng vẫn còn lưu giữ một số pho tượng có cách đây khoảng 300 - 400 năm.

Sản phẩm tượng gỗ Vũ Lăng ngày nay có mặt ở khắp các đình, chùa, miếu mạo của Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình... ngoài ra, còn được xuất khẩu sang các nước trong khu vực được các bạn hàng rất ưa chuộng.