Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, hiện Việt Nam có 3.000 làng nghề, trong đó 400 làng nghề truyền thống với 53 nhóm nghề, 200 loại sản phẩm thủ công độc đáo, thu hút khoảng 12 triệu LĐ. Mặc dù đã bắt đầu được quan tâm, nhưng hiện mới chỉ có được một số nơi gắn kết giữa du lịch và làng nghề. Thạc sĩ Hoàng Hoa Quân (Tổng cục Du lịch) phân tích: “Chúng ta cơ bản còn thiếu kế hoạch đồng bộ, dài hơi. Mặc dù hầu hết các địa phương có làng nghề truyền thống đã xây dựng quy hoạch (hoặc đề án) phát triển du lịch, nhưng phần lớn thiếu thực tiễn và không được thực hiện nghiêm chỉnh. Bên cạnh đó, công tác quản lý còn lỏng lẻo, không rõ ràng, chồng chéo dẫn đến không có người chịu trách nhiệm cụ thể”. Ngoài ra, điều kiện hạ tầng cũng như nguồn nhân lực du lịch tại các làng nghề còn yếu, thiếu...

Ông Nguyễn Phùng Hoan - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh - cho biết: “Các làng nghề của tỉnh mới tập trung vào sản xuất hàng hóa thuần túy, chưa gắn kết với du lịch. Trong khi đó, người dân chưa quan tâm, thiếu kỹ năng khai thác giá trị văn hóa, lịch sử. Môi trường nhiều làng nghề lại bị ô nhiễm trầm trọng”.

Hàng thủ công truyền thống là một nhân tố quan trọng để hấp dẫn khách du lịch. Tuy nhiên, trong thực tế, theo ông Diệp Kỉnh Tần, sản phẩm làng nghề có thương hiệu mà được cả nước biết đến, quốc tế biết đến thì không nhiều. “Chúng ta nên có định hướng, phải chọn sản phẩm du lịch cụ thể ở từng địa phương để có chính sách hỗ trợ” - ông cho hay.  

Vai trò của người dân bản địa rất quan trọng. Ông Ando Katsuhiro - chuyên gia JICA về phát triển du lịch - cho biết: Khi thực hiện dự án phát triển du lịch làng nghề tại Đường Lâm (Hà Nội), người dân được tham gia với cơ quan chuyên môn từ khâu khảo sát và vẽ bản đồ tài nguyên du lịch đến xây dựng chương trình phát triển du lịch tận dụng lợi thế của ngành nghề địa phương. “Khi người dân thấy được giá trị nhân văn trong những sản phẩm du lịch của họ, thì họ sẽ hào hứng tham gia” - ông nói. Ông cũng đề nghị nên có sự liên kết giữa Bộ NNPTNT và Bộ VHTTDL để hai bên đưa ra những kế hoạch cụ thể.

Ông Diệp Kỉnh Tần giao Cục Chế biến thương mại nông-lâm-thủy sản và nghề muối (Bộ NNPTNT) phối hợp với Tổng cục Du lịch nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp du lịch gắn với làng nghề nông thôn, cố gắng trong năm nay báo cáo lãnh đạo bộ. “Nếu có những vấn đề liên quan đến địa phương, đến bộ khác, đến cơ chế chính sách thì phải báo cáo lên cấp trên nữa” - ông nói.