Như vậy, đây là làng dệt thổ cẩm đầu tiên của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng được công nhận là làng nghề truyền thống. Làng dệt thổ cẩm truyền thống Bneur C nằm dưới chân núi Langbian (xã Lát, Lạc Dương) với chủ nhân của làng là người Chil và người Lạch.