Theo tính toán của chính quyền địa phương, với hoàn cảnh của hai cha con “người rừng”, việc hòa nhập cộng đồng, trở về cuộc sống bình thường cần phải có thời gian nên họ phải được sống cùng nhà với người thân thuộc. Tính đến nay, từ các nguồn hỗ trợ của huyện, tỉnh, ngôi nhà mới của hai cha con ông Thanh dự kiến hoàn thành trong tháng 9 tới, với tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng.