UBND huyện Bắc Trà My cho biết, trận động đất kèm theo tiếng nổ và rung chấn kéo dài khoảng 5 giây, người dân tại xã Trà Đốc và các xã quanh lòng hồ thủy điện đều có thể cảm nhận. Theo thông báo của Viện Vật lý địa cầu, trận động có cường độ 3,6 độ richter, chấn tâm ở tọa độ 108,140 độ vĩ  bắc, 15,408 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 5,5km, gây nên rung động cấp 4 (theo thang MSK-64) ở  khu vực chấn tâm động đất.