Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 9 tháng năm 2013, sở đã kiểm tra và xử phạt 14 cơ sở hành nghề khám chữa bệnh không phép (trong đó có cả phòng khám thẩm mỹ). Về hoạt động của các phòng khám thẩm mỹ, sở chỉ cấp phép được làm một số thủ thuật đơn giản quy định trong giấy phép hành nghề như: Cắt mí mắt, xăm mày... mà không được thực hiện các phẫu thuật thẩm mỹ như nâng ngực, hút mỡ...