Thưa ông, liệu có mối liên hệ giữa việc rò rỉ nước trên thân đập Thủy điện Sông Tranh 2 với hiện tượng động đất từng xảy ra ở khu vực này?

- Hiện tượng kể trên ở thủy điện Sông Tranh 2 có thể do nhiều nguyên nhân như sụt lở hang caster, hoạt động của đới kiến tạo hay do con người. Tuy nhiên, về quan điểm khoa học tôi thấy tương đối quan ngại. Khu vực thủy điện Sông Tranh 2 cuối tháng 11.2011 có động đất 3,4 độ richter gây ra xung động kèm theo tiếng nổ và hiện tượng nứt nhà cửa ở khu vực gần đập thủy điện.

Dựa trên các kết quả khảo sát của đoàn nghiên cứu Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam có thể khẳng định đó là loại động đất kích thích, nghĩa là do hoạt động tích nước của hồ chứa gây nên động đất trong khu vực đó. Động đất đó xảy ra trên đới đứt gãy của lòng hồ. Trước khi xây dựng thủy điện Sông Tranh 2, Viện Vật lý địa cầu đã khảo sát và đánh giá động đất ở khu vực đó có thể đạt mức cực đại trên các đới đứt gãy khoảng 5,5 độ richter, động đất khoảng cấp 7.

Động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 là loại động đất kích thích, vậy khi hồ chứa vẫn tích nước động đất còn có thể xảy ra không, thưa ông?

- Động đất có thể xảy ra nữa, bởi thủy điện Sông Tranh 2 thuộc khu vực có một đới kiến tạo. Khi đập tích nước xảy ra động đất kích thích, nhưng về lâu dài loại động đất này sẽ mất đi và trở lại dạng động đất kiến tạo. Nếu không có thủy điện ở khu vực đó vẫn có động đất xảy ra, nhưng sẽ chậm hơn. Vì thế, chưa thể khẳng định sẽ hết động đất ở khu vực đó.

Trước hiện tượng đang xảy ra ở thủy điện Sông Tranh 2, ông có khuyến cáo gì với các cơ quan chức năng và người dân?

- Tôi khuyến nghị các cơ quan có trách nhiệm cần khảo sát đánh giá chính xác nguyên nhân của hiện tượng nứt ở đập đó là như thế nào. Nếu đúng là do động đất thì kiến nghị trước đây của Viện Vật lý địa cầu là cần đặt các trạm quan sát ở đó phải được tiến hành ngay. Đồng thời, phải thông báo rõ cho người dân ở khu vực hạ lưu biết nguyên nhân và phương hướng khắc phục.

Xin cảm ơn ông!