Theo Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão Quảng Nam, phương án phòng, chống lụt bão năm 2012 của BQL dự án thủy điện 3 chưa đề cập đến tình huống sự cố vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2 nên tỉnh chưa chấp nhận, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư bổ sung lại. Dự kiến trong một tuần nữa, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh Quảng Nam sẽ thẩm tra, lấy ý kiến chính quyền các địa phương vùng hạ du mới có thể phê duyệt. Riêng phương án đối phó với sự cố vỡ đập cần có thời gian đo đạc, khảo sát thực tế... nên tỉnh Quảng Nam yêu cầu phải tách riêng một phương án khác. Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thì phải có phương án riêng phòng ngừa sự cố vỡ đập, chứ không thể lập lờ được. Cũng trong sáng 6.9, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh Quảng Nam đã ký văn bản phổ biến kiến thức và biện pháp ứng phó với động đất gửi 18 huyện, thị xã trong tỉnh, để các địa phương phổ biến cho người dân.