Theo quyết định của Thủ tướng, ba bộ và nhiều khu dân cư quanh trung tâm chính trị Ba Đình sẽ di dời. Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chùa Một Cột được bảo tồn nguyên vẹn.
Quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị Ba Đình thể hiện, 3 bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chuyển đến địa điểm mới theo quy hoạch chung thủ đô Hà Nội.
Cơ sở vật chất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê chuyển cho Văn phòng Trung ương Đảng sử dụng để làm việc; quy hoạch lại khu Bộ Tư pháp và toàn bộ khu H6 (giới hạn bởi đường Lê Hồng Phong, Hùng Vương, Trần Phú, Chu Văn An) thành tổ hợp khách sạn, dịch vụ, hội nghị chung cho các cơ quan tại khu trung tâm chính trị Ba Đình. Cơ sở vật chất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển cho các cơ quan bảo vệ thuộc Bộ Tư­ lệnh lăng và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
Với khu dân cư phía bắc Văn phòng Chính phủ, toàn bộ các hộ dân phải di dời để mở rộng hoàn thiện không gian công viên ven hồ Tây và khai thác không gian ngầm làm khu dịch vụ và đỗ xe chung. Khu tập thể Bảo tàng Hồ Chí Minh thì di dời các hộ dân nhằm hoàn thiện không gian cho các cơ quan Chính phủ và Chủ tịch Nước. Khu tập thể Bộ Công an cũng phải di dời toàn bộ các hộ dân. Mặt bằng sau di dời sẽ chuyển cho Trung đoàn 600 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) quản lý.
Trong danh sách di dời còn có dân cư khu tập thể Trung đoàn 275 (thuộc Bộ Tư lệnh lăng); các hộ dân đang ở xen trong biệt thự tại số 4, số 6 Hoàng Diệu, ngõ Nguyễn Cảnh Chân; giải tỏa khu nhà phía nam thảm cỏ Quảng trường Ba Đình đến khu vực khác phù hợp quy hoạch của thành phố.
Tòa nhà Bộ Ngoại giao được chuyển cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quản lý, sử dụng sau khi trụ sở mới của Bộ Ngoại giao hoàn thành.
Với các cơ quan ngoại giao, Chính phủ sẽ bảo tồn tôn tạo các công trình kiến trúc cũ kiểu Pháp, ổn định cấu trúc không gian như hiện nay, không cho phép xây dựng xen cấy công trình cao tầng và làm biến dạng công trình nguyên gốc; chỉnh trang cảnh quan và cải thiện môi trường. Tương lai, một số biệt thự sẽ chuyển thành nhà công vụ.
Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long sẽ được quy hoạch bảo tồn thành công viên văn hóa lịch sử nhằm phát huy tối đa các giá trị vật chất, tinh thần của dân tộc. Các khu di tích Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chùa Một Cột được bảo tồn nguyên vẹn các công trình kiến trúc, còn khuôn viên có thể cải tạo chỉnh trang. Riêng Viện 69 sẽ được cải tạo nâng cấp, đảm bảo chức năng hoạt động và cảnh quan chung của khu vực, không tăng chiều cao công trình.
Vườn Bách Thảo được giữ ổn định khuôn viên, bảo tồn hệ thống cây xanh mặt nước hiện có. Bệnh viện Xanh Pôn sẽ có lộ trình để trở thành nơi cấp cứu, khám bệnh chất lượng cao, giảm thiểu diện tích phục vụ điều trị, giảm mật độ xây dựng.