Nước sinh hoạt hằng ngày của người dân tại một số nơi trong vùng rất khó khăn, bà con phải đi xa vài km đề lấy nước về sử dụng...

Giếng nước trơ đáy do người dân tập trung lấy nước sử dụng. Một cánh đồng trồng rau màu xác xơ do thiếu nước. 
Nhiều cánh đồng lúa ở các tỉnh Sóc Trăng, Đồng Tháp... với hàng ngàn hécta/địa phương cũng lâm vào tình trạng thiếu nước; trong đó nhiều diện tích đã bị thiệt hại với nhiều mức độ khác nhau (mất trắng, năng suất giảm...).
Các con kênh ở huyện Tri Tôn (An Giang) cạn nước.
Người dân tại một số nơi trong vùng phải đi xe đạp vài km chở nước về sử dụng.