Sai lệch 20,8 tỉ đồng 

Báo cáo tổng hợp của BHXH Khánh Hòa, trong vòng 4 năm gần đây, toàn tỉnh có 105.328 lượt trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT đã được KCB tại Bệnh viện ĐK tỉnh và các trung tâm y tế (TTYT) thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố.

Phó GĐ Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Bé cho biết: “Đoàn thanh tra đã tạo điều kiện cho phòng giám định của BHXH tỉnh Khánh Hòa tự rà soát lại nhiều lần và danh sách chốt (lần cuối) mà BHXH gửi sang đã loại bớt 1.945 lượt KCB, tương đương 196 triệu đồng”.

Tuy nhiên, theo phân tích của thanh tra Sở tài chính Khánh Hòa, bằng phương pháp loại trừ dữ liệu, đã xác định 5 nội dung sai khác, bao gồm: 35.652 lượt trẻ KCB không thể hiện đầy đủ thông tin cá nhân hoặc thông tin không hợp lệ (gần 3,59 tỉ đồng), 31.113 lượt trẻ KCB đã có thẻ BHYT trước khi đến KCB (hơn 5,56 tỉ đồng), 11.875 lượt trẻ KCB đã có thẻ BHYT sau khi KCB (hơn 5,92 tỉ đồng) và 360 lượt trẻ KCB là người ngoài tỉnh (hơn 180,7 triệu đồng). Dữ liệu thể hiện số lượt trẻ KCB thực sự chưa có thẻ chỉ 24.464 lượt và tổng chi phí là hơn 4,57 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Bé cho biết thêm: “Sau khi bóc tách số lượng trẻ KCB chưa có thẻ tại từng thời điểm thực thanh, thực chi; đại diện thanh tra Sở tài chính cùng cơ quan BHXH tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất ký biên bản, xác định tổng số tiền (hợp lệ) được cấp bổ sung chỉ 5,4 tỉ đồng”. Như vậy, số tiền BHXH tỉnh đề nghị thanh toán tiền KCB cho dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT trong 4 năm qua nhiều hơn thực tế 20,8 tỉ đồng.

Giám định: Có cũng như không

Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa là cơ sở tiếp nhận nhiều nhất số trẻ dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT đến KCB. Theo báo cáo tổng hợp của cơ quan BHXH Khánh Hòa, ngân sách tỉnh phải cấp bổ sung cho Bệnh viện ĐK tỉnh gần 14,9 tỉ đồng.

Ông Lê Văn Thành - Trưởng phòng Tài chính kế toán (TCKT) Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa - cho biết: “Hằng quí, BHXH tạm ứng khoảng 80% kinh phí cho bệnh viện, sau đó Phòng Giám định BHYT phối hợp với phòng TCKT của bệnh viện duyệt quyết toán thực thanh, thực chi. Chúng tôi cùng nhau làm việc rất thuận lợi, từ trước đến nay không có chuyện xuất toán hoặc treo nợ dây dưa. Và, số tiền nói trên, BHXH cũng đã thanh toán đầy đủ cho bệnh viện, ngay sau khi sở tài chính công bố kết luận thanh tra”.

Về qui trình thanh quyết toán KCB BHYT nói chung và KCB cho trẻ dưới 6 tuổi nói riêng, theo lời ông Thành, được giám định rất chặt chẽ, có cán bộ giám định kiểm tra từng hồ sơ, bệnh án, đúng qui định hiện hành. “Vừa qua, thanh tra sở tài chính có đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện sai lệch thông tin; tuy nhiên chúng tôi không chịu tránh nhiệm, bởi vì trước đó hồ sơ đã được đại diện BHXH giám định; hơn nữa, bệnh viện cũng đã nhận đủ tiền của các năm từ 2010-2013”- ông Thành nói.

Liên quan đến số tiền KCB 3,58 tỉ đồng không hợp lệ do dữ liệu thông tin trẻ KCB sai, không hợp lệ, hợp lý, Phó GĐ BHXH tỉnh Khánh Hòa Lê Hùng Chính thanh minh: “Là do lỗi kỹ thuật, phòng kiểm định chưa phối hợp kịp thời với phòng CNTT để tự kiểm tra, rà soát giữa biểu mẫu báo cáo với file dữ liệu đính kèm, để đề nghị các cơ sở KCB báo cáo đúng. Mặc dù đã thanh toán cho các cơ sở KCB, nhưng nếu không được Sở Tài chính cấp kinh phí, sắp tới, BHXH sẽ trừ dần vào hạn mức kinh phí BHYT”.

PGĐ Sở Tài chính Khánh Hòa Nguyễn Bé cho hay: “Đoàn thanh tra đã phát hiện 10.517 thẻ BHYT gắn sai tên người giám hộ. Không rõ giám định viên BHYT có kiểm tra hay không, nhưng hằng quý vẫn chấp nhận thanh toán đầy đủ theo yêu cầu của các cơ sở KCB”.