Ngày 21.10.2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Đào Công Thiên đã chủ trì cuộc họp cùng đại diện các sở ban, ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh để rà soát quy hoạch chi tiết cơ sở giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn 2016- 2020, đồng thời tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa cho biết, toàn tỉnh hiện có 173 cơ sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm (trong đó có 79 cơ sở có giấy phép kinh doanh). Hầu hết các điểm giết mổ gia súc, gia cầm ở trong khu dân cư, do các hộ gia đình tự lập, hoạt động tự phát và không đủ điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh, chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong năm 2015, ngành NN & PTNT Khánh Hòa đã triển khai, đánh giá và phân loại được 48 cơ sở, điểm giết mổ. Qua đó, có 1 cơ sở giết mổ xếp loại A, 38 cơ sở loại B và 9 cơ sở loại C. Năm 2011, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về quy hoạch ngành NN&PTNT, giai đoạn 2011 - 2020, định hướng 2025, trong đó có định hướng quy hoạch 18 khu giết mổ tập trung, công suất giết mổ ngày đêm là 2.270 con heo, 400 con bò và 10.000 con gà. 

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân về địa điểm quy hoạch gần khu dân cư; gặp khó khăn trong cung cấp nguồn nước sạch và xử lý nước sau giết mổ; các cơ sở kinh doanh chưa ủng hộ việc đưa vào giết mổ tập trung; chưa có chính sách phù hợp để khuyến khích tổ chức, cá nhân góp vốn đầu tư cơ sở vật chất ban đầu…mà đến nay, hầu hết các địa phương vẫn chưa thực hiện đầu tư khu giết mổ tập trung. 

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Đào Công Thiên yêu cầu các sở ban, ngành phải báo cáo cụ thể việc quy hoạch các khu giết mổ tập trung tại các địa phương để trình UBND tỉnh phê duyệt vào ngày 31.12.2015. 

Trong quá trình quy hoạch, ông Thiên nhấn mạnh phải ưu tiên thực hiện cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại TP. Nha Trang và TP. Cam Ranh. Đồng thời, các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của nhà nước. Nếu xác định các cơ sở không đủ điều kiện bắt buộc phải nâng cấp, kiên quyết tiến hành xử phạt ở mức cao nhất đối với các cơ sở không tuân thủ các quy định về vệ sinh thú y và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Clip về cuộc họp của UBND tỉnh Khánh Hòa về tăng cường quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm sáng 21.10: