Đối tượng của chính sách là hỗ trợ xây dựng mới nhà ở đối với những hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc đang ở nhà đơn sơ, tạm bợ; hỗ trợ sửa chữa, gia cường nhà ở đã có đối với những hộ nghèo không ở nhà đơn sơ, tạm bợ nhưng nhà ở dễ bị hư hỏng, tốc mái khi có bão. Các hộ này đang cư trú tại 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực duyên hải miền Bắc và miền Trung từ Quảng Ninh đến Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo số liệu tổng hợp tại các địa phương, tổng số đối tượng thuộc diện hỗ trợ là 86.260 hộ. Trong đó số lượng hộ nghèo không có nhà ở hoặc đang ở nhà đơn sơ, tạm bợ, phải di dời khi có bão là 37.447 hộ; Số lượng hộ nghèo không ở nhà đơn sơ, tạm bợ nhưng nhà ở dễ bị hư hỏng, tốc mái khi có bão là 48.813 hộ.

Bộ Xây dựng đề xuất, tại thời điểm hiện nay, để xây dựng căn nhà mới có diện tích tối thiểu 24m2, chất lượng nhà ở đảm bảo "3 cứng" (nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng) cần khoảng 48 triệu đồng/nhà, vì vậy đề nghị ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ mỗi hộ 1/3 giá thành căn nhà, tương đương 16 triệu đồng/hộ. Tại vùng khó khăn, do điều kiện giao thông thấp kém, phải tốn rất nhiều chi phí cho công tác vận chuyển vật liệu so với những nơi khác thì ngoài mức hỗ trợ theo quy định chung, đề nghị hỗ trợ bổ sung thêm từ NSNN với mức 3 triệu đồng/hộ.

Mức vay, theo Bộ Xây dựng, nên là mức vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, lãi suất vay 3%/năm; thời hạn vay 10 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Thời gian trả nợ tối đa là 5 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 20% tổng số vốn đã vay. Mục tiêu trong 3 năm, từ năm 2014 – 2016, hoàn thành hỗ trợ hơn 86.000 hộ nghèo phòng, tránh bão lũ. Căn cứ vào số lượng đối tượng hỗ trợ, Bộ Xây dựng cho biết, sẽ phải cần đến 621,6 tỉ đồng từ NSNN mới hoàn thành mục tiêu này. Ngoài ra, kinh phí quản lý thục hiện chính sách khoảng 8,1 tỉ đồng và vốn huy động của cộng đồng và đóng góp của hộ gia đình khoảng 794 tỉ đồng.