Tác giả bài báo là ông Đào Văn Sử - thuộc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ VN. Ngay sau khi nhận được phản ánh của bạn đọc, của hội viên, Ban tổ chức của hội đã kiểm tra, khẳng định ông Đào Văn Sử chưa phải là hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ VN.

Trao đổi với Lao Động, BS Nguyễn Đình Thường - Phó Chủ tịch kiêm TTK hội - cho biết: Quan điểm của hội hoan nghênh, trân trọng mọi thông tin về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phải qua giám định gene mới được công nhận là LS. Hội không ủng hộ, không ngăn cản phương pháp tìm kiếm hài cốt LS bằng phương pháp tâm linh. Hiện nay, có một vài hội viên của hội đã lợi dụng thẻ hội viên để hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích của hội, đã bị hội kiểm tra, thu thẻ, xóa tên hội viên.