Theo Sở VHTTDL, theo nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang, sở đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh trình HĐND xem xét, ra nghị quyết thống nhất việc đổi tên đại lộ Hậu Giang thành đại lộ Võ Nguyên Giáp. Theo đó, đại lộ Võ Nguyên Giáp dài 4.720m - là trục đường chính tại TP.Vị Thanh.