Đến 21h30, dòng người vẫn không hề giảm đi...
Lực lượng sinh viên tình nguyện vẫn hết mình giúp đỡ người dân vào viếng Đại tướng.
Chú Nguyễn Tiến Công - quê ở Hà Tĩnh - cùng con trai Nguyễn Hồng Anh đến tiễn đưa vị Đại tướng kính yêu. Mặc dù không còn đôi mắt sáng nhưng với một lòng tôn kính Đại tướng, chú đã đến xếp hàng từ chiều. Khi người dân nhìn thấy chú đã gọi điện cho Ban tổ chức linh động để chú được vào trước viếng Người.
Cụ Hạnh - 80 tuổi - dù muộn nhưng vẫn cố gắng bảo con đưa tới bái biệt Đại tướng lần cuối.
Ông Nhân từ Thái Nguyên xuống Hà Nội từ 2 ngày trước, nhưng vì tuổi cao sức yếu nên hôm nay người cháu mới đưa ông tới viếng Đại tướng được.

>>Toàn cảnh Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp