Đoàn xe hàng trăm chiếc của Bộ Tổng tham mưu sẽ thực hiện nghi lễ quân đội đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào ngày 13.10 tới.
Chiếc xe dẫn đầu đoàn xe quân đội.
Xe chở khẩu pháo và lư hương đồng.
Các xe đi đều, chầm chậm để cân đối khoảng cách và thời gian phù hợp, chuẩn bị cho nghi lễ trọng đại sắp tới.
Xe thông tin trong đoàn xe hàng trăm chiếc tiễn đưa Đại tướng.