Theo dự báo, nhiệt độ trong mùa khô 2015 cao hơn trung bình nhiều năm, tình hình khô hạn có khả năng xảy ra gay gắt trong tháng 2 đến nửa đầu tháng 5.2015, mực nước hiện xuống thấp nhất ở mức -0,8 đến -1,1m. Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận về tình hình hạn mặn tại vùng ĐBSCL…

Những hình ảnh về tình hình khô hạn tại ĐBSCL:

Khô hạn đã làm cho nhiều tuyến kênh gần như kiệt nước.
Khô hạn đã làm cho nhiều tuyến kênh gần như kiệt nước.
Nhiều cánh đồng lúa bị nứt nẻ.
Người dân phải đào giếng lấy nước sử dụng.
Xe chở nước ngọt đi bán cho các hộ dân vùng hạn mặn.
Theo dự báo, độ mặn tại ĐBSCL sẽ còn tăng cao đột biến trong những tháng tới.

 Clip một số hình ảnh về hạn mặn ở ĐBSCL: