Con đường mới xây dựng nối từ Cầu Rào 2 về đến Nguyễn Văn Linh - dài khoảng 2 km, rộng 50m với 6 làn xe - được dự kiến để đặt tên Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên, do con đường vẫn chưa hoàn thiện nên thành phố cũng còn đang cân nhắc. 

Một tuyến đường khác nối từ UBND quận Hải An đến đường Đằng Hải (thuộc phường Đằng Hải, quận Hải An) dự kiến đặt tên nhạc sĩ Trần Hoàn – nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin, Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin đầu tiên của TP.Hải Phòng.

Cũng trong kỳ họp HĐND lần này, Hải Phòng dự kiến sẽ xem xét, quyết định 14 chương trình, nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thành phố, trong đó có việc thông qua chương trình phát triển nhà ở xã hội năm 2013-2015, định hướng đến năm 2025.