Các vị này giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông và Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ GTVT.

Cụ thể: Đại tá Phạm Quốc Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an - làm biệt phái tại Bộ GTVT được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông.

Đại tá Trần Văn Dũng - Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh II (Bộ Công an) - sang làm biệt phái và bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ GTVT.

Trong thời gian làm biệt phái tại Bộ GTVT, lương và các khoản phụ cấp của ông Hiếu và ông Dũng vẫn do Bộ Công an tiếp tục trả theo quy định.

Lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, việc các đồng chí Phạm Quốc Hiếu, Trần Văn Dũng sang làm biệt phái và được bổ nhiệm chức vụ tại Bộ GTVT là thực hiện nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an giao. Đặc biệt, đồng chí Phạm Quốc Hiếu sang nhận nhiệm vụ tại Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông sẽ giúp cho lãnh đạo Bộ GTVT quản lý tốt hơn về công tác đầu tư xây dựng trong lĩnh vực GTVT; đồng thời là điều kiện thuận lợi để phối hợp tốt giữa hai ngành GTVT và công an.