Lễ hội truyền thống đánh bắt cá Đồng Hoa được tổ chức tại đầm Vực, thuộc xã Xuân Viên. Đầm dài hơn 1km với diện tích 30ha, có rất nhiều cá.
Hàng trăm người dân mang theo các ngư cụ truyền thống như nơm, lưới, vó, vợt, nhủi....tập trung bên bờ hồ. Sau khi có lệnh thì nhất tề ào xuống đánh bắt cá. Vì người đánh bắt rất đông, nước hồ bị đục ngầu, nhiều loài cá bị mệt nên nổi lên, dễ dàng bị tóm gọn. Có những người giỏi đánh bắt có thể thu được hàng chục kg cá trong buổi sáng. 
Theo thông lệ, trong lễ hội người nào đánh bắt được nhiều cá, hoặc bắt được cá to thì làng sẽ tặng thưởng cho một món quà. Con cá ấy sẽ được dâng lên làm lễ cúng cho Thành Hoàng làng vào ngày tết Đoan Ngọ. Điều đặc biệt là năm đó, gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng bội thu.
Một số hình ảnh diễn ra tại lễ hội đánh bắt cá Đồng Hoa: