Theo thống kê, năm 2012 phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn HN gặp nhiều khó khăn trong SXKD, hàng hóa tiêu thụ chậm, lượng hàng tồn kho tăng cao, nhiều doanh nghiệp đã phải thu hẹp SXKD và cắt giảm LĐ. Một số doanh nghiệp nợ lương NLĐ từ 3 – 6 tháng. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn, tạo việc làm ổn định cho NLĐ. Qua đó, mức thưởng Tết âm lịch năm nay bình quân tuy có giảm 10% so với năm trước, nhưng đây cũng là cố gắng lớn của các doanh nghiệp.

Theo báo cáo nhanh của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội, Sở LĐTBXH đã tổng hợp và có kết quả như sau: Đối với Cty TNHHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn, năm 2012 tiền lương bình quân là 4.130.000đ/người/tháng (tăng 3,7%), khoảng cách chênh lệch bình quân của các doanh nghiệp là 3,45 lần. Trong đó, mức thưởng Tết dương lịch bình quân của các doanh nghiệp này 960.000đ/người.

Đối với doanh nghiệp cổ phần, vốn góp của Nhà nước tiền lương trung bình là 4.601.000đ/người/tháng (giảm 2,4%), khoảng cách chênh lệch về tiền lương của các doanh nghiệp là 4,25 lần. Thưởng Tết dương lịch bình quân là 573.00đ/người và Tết âm lịch bình quân 3.145.000đ/người (giảm 7,69%); doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 34.200.000đ/người và thấp nhất là 200.000đ/người.

Khối doanh nghiệp dân doanh có mức tiền lương bình quân là 4.093.00đ/người/tháng (giảm 11%); mức thưởng tết bình quân của khối này như sau: Tết dương lịch 510.000đ/người và Tết âm lịch là 3.740.000đ/người (giảm 8,2%) và doanh nghiệp có mức cao nhất là 74.537.000đ/người.

Khối FDI tiền lương bình quân là 4.170.000đ/người/tháng (tăng 3,37%), doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 21.800.000đ/người/tháng và thấp nhất là 3.000.000đ/người/tháng, doanh nghiệp dẫn đầu là 79.973.000đ/người/tháng và mức thưởng Tết dương lịch bình quân là 200.000đ/người, Tết âm lịch bình quân là 3.709.000đ/người (giảm 12%), doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 66.702.000đ/người và thấp nhất là 200.000đ/người.