Sở GDĐT Hà Nội vừa có thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc năm 2012, với chỉ tiêu tuyển dụng là 817 chỉ tiêu. Sở nêu rõ, tất cả thí sinh ĐKDT phải tốt nghiệp hệ chính quy của trường ĐHSP, khoa sư phạm của các trường ĐH hoặc tốt nghiệp ĐH hệ chính quy các trường công lập đúng chuyên ngành ĐKDT và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Ngoài ra, thí sinh ĐKDT giáo viên giảng dạy môn giáo dục quốc phòng – an ninh phải đúng chuyên ngành giáo dục quốc phòng. Trường hợp các chuyên ngành khác như: Văn, lịch sử, giáo dục công dân, thể dục thể thao thì phải có chứng chỉ giáo viên giáo dục quốc phòng.

Thí sinh không học chuyên ngành sư phạm trong Trường ĐHSP thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Không tiếp nhận hồ sơ của thí sinh tốt nghiệp ĐH theo hình thức liên thông.

Thí sinh dự tuyển là thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp hệ chính quy các trường đại học, học viện trên địa bàn TP.Hà Nội được UBND TP cấp bằng khen đúng chuyên ngành cần tuyển dụng sẽ được đặc cách. Sau khi xét tuyển đặc cách, nếu đơn vị nào còn chỉ tiêu tuyển dụng thì sẽ tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển.