Trước 12h trưa nay, lá cờ tại Quảng trường Ba Đình uy nghiêm lịch sử
 được hạ xuống.
Đúng 12h, lễ treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra
 trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình.
Sau đó, các cơ quan đoàn thể bắt đầu treo cờ rủ Quốc tang.
Cờ rủ Quốc tang được treo tại Phủ Chủ tịch.
Tại trụ sở văn phòng Bộ Ngoại giao.
Tại thủ đô, UBND TP.Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện,
trường học, nơi công cộng trên địa bàn thành phố trong 2 ngày tang lễ Đại
tướng Võ Nguyên Giáp treo cờ rủ, ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi tới các phòng giáo dục-đào tạo quận,
huyện, thị xã, trường học trên địa bàn thành phố yêu cầu treo cờ rủ.
Việc treo cờ rủ thực hiện theo điều 10, Nghị định số 105/2012/NĐ-CP
ngày 17.12.2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức,
viên chức.
Cụ thể, cờ có dải băng tang có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ,
 chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của
 cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay.