Theo Giám đốc Trung tâm Giáo dục cộng đồng thành phố Hà Giang Hoàng Diệu Thúy: Trung tâm giáo dục cộng đồng thành phố Hà Giang là cơ sở đào tạo về giáo dục thực nghiệm, chăm sóc sức khỏe tinh thần, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của học sinh và người dân về các dịch vụ giáo dục chất lượng cao, hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ… 

Các hoạt động chính của trung tâm gồm: Dạy tiếng Anh, giáo dục đặc biệt (dành cho trẻ tự kỷ, khuyết tật trí tuệ, chậm đọc), chăm sóc sức khỏe tâm trí (tư vấn tâm lý các lứa tuổi), thư viện… Các hoạt động trên được thiết kế, theo dõi, đánh giá và điều chỉnh nội dung trong trường hợp cần thiết bởi 14 chuyên gia, hầu hết đang nghiên cứu, học tập ở nước ngoài. Với sự ra đời của trung tâm này, lần đầu tiên, ở Hà Giang, phụ huynh có con bị tự kỷ, khuyết tật trí tuệ, chậm đọc được hỗ trợ chăm sóc và giáo dục ngay tại địa phương. 

Trung tâm Giáo dục cộng đồng thành phố Hà Giang là dự án phi lợi nhuận, ra đời từ sáng kiến của Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Cộng đồng tỉnh Hà Giang (HCA), một tổ chức khoa học-công nghệ tư nhân hoạt động tại Hà Giang.

Ông Toshi  Matsumoto - Quyền đại diện UNESCO tại Việt Nam, Giám đốc Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, chuyên gia giáo dục của UNESCO - nhấn mạnh: Để Trung tâm Giáo dục cộng đồng thành phố Hà Giang hoạt động hiệu quả, trung tâm cần tăng cường, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động giáo dục không chính quy thông qua các chương trình như: Giáo dục STEM - tiếng Anh, thư viện cộng đồng - thân thiện, giáo dục đặc biệt - hòa nhập, chăm sóc sức khỏe tâm trí, không gian sinh hoạt cộng đồng hiện đại...