Hiện EVN đã chỉ đạo nhiều đơn vị thuộc EVN cử hơn 300 cán bộ kỹ thuật cùng phương tiện máy móc được huy động tập trung làm việc tại công trường. Các thiết bị của hai tổ máy phát điện bị hư hỏng đang được thay thế. Đã có hơn 36.000m3 đất đá đã được đơn vị khắc phục bốc xúc đem đổ ra phía bên ngoài nhà máy.