Theo đó Sở Công thương, Sở Xây dựng, các Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở GTVT, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện Đức Cơ có nhiệm vụ xây dựng đề cương, kế hoạch kiểm tra chi tiết; kiểm tra thực tế, xác định nguyên nhân làm vỡ đập chính công trình thủy điện Ia Krêl 2; thống kê, tính toán mức độ thiệt hại, báo cáo và quy rõ trách nhiệm các đơn vị có liên quan như: Đơn vị quản lý, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát…; báo cáo và đề xuất biện pháp khắc phục, xử lý trách nhiệm đúng theo quy định với UBND tỉnh Gia Lai. Trong thời gian 10 ngày, đoàn phải hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng thời, tỉnh này cũng đã có công điện yêu cầu các ban ngành tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá chất lượng xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đập, phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập.