Gần 600 suất cơm do phật tử chùa Vân Hồ mang đến cho nhân dân chờ viếng Đại tướng.
Các phật tử khiêng thùng cơm đi phân phát cho nhân dân.
Người dân phấn khởi nhận những suất cơm từ các phật tử và thanh niên tình nguyện.
Suất cơm đầy đủ rau thịt sẽ tiếp thêm sinh lực cho những người dân đã xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ chờ được vào viếng Đại tướng.
Các sinh viên tình nguyện chia sẻ nhau suất cơm để có thêm sức lực tiếp tục làm việc.
Trời đã sẩm tối mà dòng người trước nhà Đại tướng vẫn không ngớt.