Theo đó, Điều 1 QĐ số 99: “Thu hồi giấy phép xây dựng công trình Tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa do chủ đầu tư (DNTN xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên) vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Luật Xây dựng và không chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh tại thông báo ngày 5.1 (theo thông báo này, UBND tỉnh Khánh Hòa có yêu cầu chủ đầu tư không được xây dựng công trình vượt quá 40 tầng.

Tuy nhiên, công trình này đang xây dựng ở tầng thứ 43) được bổ sung: “Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án với quy mô cao 40 tầng theo điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại QĐ 1396 (ngày 25.9.2012) và Quy hoạch chi tiết khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, TP. Nha Trang (đã được tỉnh Khánh Hòa phê duyệt)”.

Tuy nhiên, ông Dũng không trả lời rõ ràng, cụ thể lý do bổ sung, điều chỉnh quyết định thu hồi giấy phép xây dựng công trình trên.