PV báo Lao Động đã khảo sát nhanh một số cây xăng trên địa bàn TP.Hà Nội thấy rằng chỉ có nhân viên làm việc tại các cây xăng biết về quy định mới này còn người dân dường như không nắm đựợc.

Chúng tôi đã phỏng vấn một số người dân sử dụng điện thoại khi đang đổ xăng tại các trạm xăng trên đường Nguyễn Lương Bằng, Láng.. thì được trả lời là họ không biết về quy định mới này.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi lại sáng nay (5.8):

Một người đàn ông vô tư sử dụng điện thoại tại cây xăng đường Láng
cho dù biển báo cấm cách đó khoảng 2m.

Mặc dù được nhân viên trạm xăng nhắc nhở nhưng nhiều người dân vẫn...alô.

Hết alô lại đến nhắn tin.