Theo ông Thanh, Đồng Nai đã tổ chức thăm dò, khảo sát dân cư từ tháng 4.2014. Khu vực thu hồi đất cho Dự án Long Thành ảnh hưởng tới 4.750 hộ dân, tức là khoảng hơn 14 ngàn nhân khẩu. Đa số người dân canh tác công nghiệp và làm việc trong các khu công nghiệp. Riêng công nhân cao su, có khoảng 400 người bị ảnh hưởng nghề nghiệp.

Về các cơ sở tôn giáo, trên địa bàn thu hồi có 2 giáo xứ và 1 nhà chùa. Quá trình hiệp thương, tỉnh đã dự kiến bố trí xây dựng 4,5/285ha tại khu tái định cư Bình Sơn để xây dựng lại cơ sở tôn giáo.

Theo Đồng Nai, kinh phí cho việc bồi thường dự kiến khoảng 13.097 tỷ đồng. Riêng giai đoạn 1 dự án, tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng vào khoảng 5 ngàn tỷ. “Dự kiến giá bồi thường cũng không chênh lệch cao so với giá đã được UBND tỉnh phê duyệt”- PGĐ Sở TN và MT nói. Ông Thanh cũng cho biết công tác chuẩn bị các thủ tục đã sẵn sàng, kể cả xây dựng khung chính sách cho việc đền bù.

Đối với việc chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân, Đồng Nai cho biết với diện tích cao su bị ảnh hưởng là khoảng 2700 ha và 400 công nhân mất việc làm, tỉnh đã làm việc với Công ty cao su Bình Sơn để bố trí công việc mới.

“Kết nối với khu vực sân bay là khu vực công nghiệp An Bình Sơn và đã có các công ty đi vào hoạt động với khả năng tiếp nhận 7500 lao động. Tiềm năng giải quyết lao động tại các khu công nghiệp này lên tới 47 ngàn lao động”- ông Thanh cho biết cũng như dẫn báo cáo của Tổng Công ty Cảng Hàng không miền Nam cho biết ngay việc xây dựng dự án cũng như vận hành sân bay cũng tạo nhu cầu lớn về việc làm.

Nguyện vọng của người dân là dự án nhanh chóng được thực hiện - ông Thanh nói - vì họ phản ánh vấn đề quy hoạch đã được đặt ra quá lâu mà chưa thực hiện. Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ được trình QH trong phiên họp vào thứ 6 tuần tới.