Bên cạnh những tổn thương, mất lao động chính, những nạn nhân tai nạn lao động còn trở thành gánh nặng của người thân và gia đình. Có nhiều nguyên nhân khiến tai nạn lao động gia tăng cả về số vụ và số người bị thiệt hại, nhưng cơ bản nhất là do đơn vị sử dụng lao động chưa thực sự quan tâm, trang bị đầy đủ và thường xuyên bảo hộ lao động và an toàn cho người lao động. Mặt khác bản thân người lao động cũng ít được đào tạo và một số ít lại không quan tâm đến việc an toàn cho mình.