Trường ĐH Thương mại dự kiến điểm chuẩn năm 2014:

Khối A: 17,5 điểm 

Khối D1: 19,0 điểm.

Riêng ngành tiếng Anh, thí sinh phải vượt qua điểm chuẩn dự kiến 19,0 và nhân hệ số 2 môn tiếng Anh và phải đạt 27,0 điểm mới đạt điểm dự kiến.