Trường ĐH Lâm Nghiệp (Phía Bắc) dự kiến điểm chuẩn xét tuyển đại học các ngành đào tạo hệ chính quy năm 2014 như sau: