Trên website của ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) vừa công bố điểm chuẩn dự kiến của các ngành. Theo đó, ngành Kinh tế đối ngoại có điểm chuẩn dự kiến cao nhất là 30 điểm (đã nhân hệ số).