Ngày 8.3, trong họp báo chuyên đề về định hướng sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý xe công, Bộ Tài chính cho biết đã gửi đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ, hướng tới việc quản lý tập trung xe công, giảm tiêu chuẩn định mức xe phục vụ công tác chung, cố gắng trong 1 năm sẽ triển khai. Bộ Tài chính kiến nghị các cục, vụ thuộc Bộ có 50 biên chế trở lên sẽ giảm từ 2 xe/đơn vị xuống còn 1 xe/đơn vị. Nếu đơn vị nào có biên chế dưới 50 người thì 2 đơn vị mới được 1 xe. Một phương án khác, đơn vị có 50 biên chế trở lên thì 2 đơn vị dùng chung 1 xe; dưới 50 biên chế thì 3 đơn vị chung 1 xe. Đối với các cục, vụ thuộc tổng cục, 4 đơn vị mới được cấp 1 xe thay vì 2 đơn vị chung 1 xe như hiện nay.

Ở các địa phương, Bộ Tài chính dự kiến giảm số xe ở các sở, ban ngành từ 2 xe 1 đơn vị xuống mỗi đơn vị 1 xe. Số xe của văn phòng UBND, HĐND cấp quận, huyện, huyện ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh cũng có thể giảm từ 2 xe/đơn vị xuống còn 1 xe/đơn vị. Dự tính số ô tô công có thể giảm từ 42-62%, tương đương 10.000 chiếc. Bộ cũng đưa ra đề xuất đưa tiền khoán xe chức danh vào lương, với những căn cứ, tính toán cụ thể.

Bán thanh lý 761 xe, giá trung bình dưới… 50 triệu

Năm 2016, cả nước thanh lý 1.105 xe; giá của 761 xe đã bán là 35,15 tỉ đồng tương đương 46,2 triệu đồng/xe. Cục Công sản cho biết, phần lớn đều là xe hơn 20 - 30 năm và nhiều xe bán dạng… sắt vụn. Số lượng ô tô công hiện nay, đến 31.12.2016 là 34.214 xe trong đó có 3 nhóm, xe chức danh 864 xe, công tác chung 17.047 xe, xe chuyên dùng 16.330 xe. Có khoảng 2.000 xe dư thừa cần thanh lý.