Toàn bộ lưu lượng nước về hồ được xả qua 2 tổ máy để duy trì mức nước tối thiểu (tương đương mức nước chết 140m). Bộ Công thương đang xem xét phê duyệt quy trình xả lũ năm 2012 và Bộ Tài nguyên - Môi trường đang hiệu chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đến nay, sau khi xử lý thấm, tại 10 khe nhiệt thấm lớn, tổng lưu lượng thấm trước khi xử lý đo được là 26,2 lít/giây; sau khi xử lý, lưu lượng thấm chỉ còn 0,02 lít/giây, giảm 99,9%. Với 20 khe nhiệt còn lại, lưu lượng thấm là nhỏ (0,015 lít/giây). Riêng đối với nền đập, lưu lượng thấm đo được trước khi xử lý là 4,2 lít/giây và sau xử lý là 3,19 lít/giây, giảm 24%. Như vậy, kết quả xử lý chống thấm đạt hiệu quả đặt ra tại phương án xử lý thấm đã được phê duyệt.

Hội đồng Nghiệm thu nhà nước cũng đã thuê Công ty tư vấn nước ngoài AF Colenco (Thụy Sĩ) để đánh giá về ổn định đập, dựa trên các tiêu chí: Thiết kế đập, ổn định đập, tiêu chí về an toàn và khoan trắc đập, gây động đất hồ chứa.

Hội đồng nghiệm thu nhà nước cho biết: Công ty tư vấn nước ngoài khẳng định: Đập thủy điện Sông Tranh 2 được thiết kế bảo đảm về tiêu chuẩn và có dự phòng về ổn định đập cũng như chống động đất. Viện Vật lý địa cầu đã hoàn thành lắp đặt 3/5 trạm quan trắc động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2.

Hội đồng Nghiệm thu nhà nước đang phối hợp với các bộ: Khoa học và Công nghệ, Công thương, Xây dựng, NNPTNT, Viện Vật lý địa cầu và EVN tổ chức đoàn công tác để liên tục kiểm tra, theo dõi, đánh giá đập thuỷ điện Sông Tranh 2 trong suốt mùa lũ năm nay.