´ Ông có thể cho biết cuộc họp của Chính phủ chiều 21.11 về các vấn đề của thủy điện Sông Tranh 2 có đưa ra được kết luận gì mới so với kết luận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng – Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng (HĐNTNN) ngày 20.11?

- Theo tôi, về cơ bản các kết luận trong cuộc họp của Thủ tướng đồng thuận với kết luận của Chủ tịch HĐNTNN, tuy nhiên có điểm mới so với các quyết định từ trước đến nay đó là Chính phủ yêu cầu khẩn trương đánh giá về động đất. Ngoài Viện Vật lý địa cầu là cơ quan được giao thực hiện việc này, Chính phủ yêu cầu giao cho HĐNTNN thuê tổ chức tư vấn nước ngoài có năng lực đánh giá độc lập, song song với Viện Vật lý địa cầu, nghiên cứu và đưa ra các kết luận sớm nhất về động đất ở Sông Tranh 2, trong đó có động đất kích thích. Trên cơ sở kết quả đánh giá xu thế động đất và cường độ động đất, đối chiếu với độ an toàn của đập thì mới quyết định sẽ vận hành thủy điện Sông Tranh 2 theo hướng nào, tích nước hay không tích nước. Như vậy, theo tôi, cái cần quan tâm nhất ở đây là phải kiểm tra lại cường độ động đất kích thích có thể lên đến mức nào, cường độ động đất cực đại là bao nhiêu. Có 2 kết luận quan trọng này, đối chiếu với khả năng an toàn của đập mới quyết định được hướng vận hành của thủy điện Sông Tranh 2.

´ Tuy nhiên, trong cuộc họp chưa thấy quy rõ trách nhiệm về sự cố do động đất kích thích gây ra cho cả an toàn đập và an toàn cho dân?

Hiện nay chưa phải là thời điểm quy trách nhiệm ai sẽ phải chịu trách nhiệm về các sự cố này vì còn phải tập trung khắc phục sự cố. Tuy nhiên theo quy định của pháp luật thì những chủ thể trực tiếp tham gia xây dựng công trình như các nhà thầu, chủ đầu tư và các tổ chức tư vấn khác có liên quan phải chịu trách nhiệm tùy theo lỗi do mình gây ra. Các nhà thầu ở đây gồm cả nhà thầu tư vấn, thiết kế, nhà thầu tổ chức cung cấp số liệu đầu vào... Ngoài ra, cũng phải kể đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cũng phải chịu một phần trách nhiệm liên đới trong vấn đề này.

- Xin cảm ơn ông!